Activiteiten

Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid beheerst ons ondernemingsleven en privé leven meer dan we zouden vermoeden. In al hetgeen we doen en ondernemen dienen we immers rekening te houden met rechten en verplichtingen en het niet correct naleven hiervan kan gesanctioneerd worden. Vaak worden we op onverwachte momenten geconfronteerd met schade in diverse vormen en van verschillende oorsprong. Schade welke we zelf lijden en waarvoor we vergoeding wensen te bekomen, of omgekeerd schade waarvoor anderen ons aansprakelijk achten en waarvoor zij van ons vergoeding nastreven.

In al deze hypotheses kan u vanaf dag één rekenen op onze professionele bijstand en kennis van zaken om optimaal uw belangen te behartigen. Dit ongeacht het handelt om contractuele wanprestaties (overeenkomsten werden niet, gebrekkig, gedeeltelijk en / of laattijdig uitgevoerd) dan wel buitencontractuele wanprestaties (onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor minderjarigen, dieren en / of gebrekkige zaken).

Onze bijstand kan bestaan uit het adviseren, het bemiddelen en waar nodig het procederen.

Eveneens zijn we de uitgelezen gesprekspartner om uw schade en uw schadeaanspraken gedetailleerd en technisch onderbouwd in kaart te brengen aan de hand van een gerechtelijke, minnelijke of éénzijdige expertise. Hierbij kunnen we tevens terugvallen op een uitgebreid netwerk van technische experten en specialisten in de meest onderscheiden domeinen.

denil advocaten burgerlijke aansprakelijkheid

Wij helpen je graag verder
Contacteer ons

Efficiënt, gedreven en doordacht

Activiteiten