Activiteiten

Verkeersrecht

De intensiteit van het hedendaagse verkeer maakt de kans op het betrokken geraken in een verkeersongeval bijzonder reëel. Bij elk verkeersongeval rijst onmiddellijk de vraag naar de verantwoordelijkheden.

Ben ik in mijn recht en heb ik recht op de vergoeding van mijn schade ? Of omgekeerd, moet ik voor de veroorzaakte schade opdraaien en ben ik hiervoor verzekerd ?

Denil Advocaten in Antwerpen biedt u een diepgaande expertise in het verkeersrecht en dit in al zijn facetten.

Het omvat niet enkel het bepalen van de verantwoordelijkheden bij een ongeval doch tevens het gepast en accuraat begroten van de geleden schade (materieel, lichamelijk, …), desgevallend via het inschakelen van de nodige experten.

Ook verleent Denil Advocaten de nodige professionele bijstand wanneer u zich strafrechtelijk dient te verantwoorden voor de Politierechtbank wegens het begaan van één of meerdere verkeersinbreuken (snelheid, rijden onder invloed, technische voorschriften, …).

Waar nodig en waar het kan zorgt Denil Advocaten er tevens voor dat de kosten verbonden aan onze tussenkomst worden gedragen door uw rechtsbijstandsverzekeraar zodat u zelf als het ware kosteloos kan genieten van onze gespecialiseerde bijstand.

denil advocaten verkeersrecht

Wij helpen je graag verder
Contacteer ons

Efficiënt, gedreven en doordacht

Activiteiten