Activiteiten

Incasso

Onbetaalde facturen wegen op een onderneming en verstoren de goede werking van de onderneming. De onbetaalde facturen beïnvloeden immers onze cashflowpositie en maken zelf soms dat we in de problemen dreigen te komen om onze eigen financiële verplichtingen na te komen. Kortom een efficiënt en doortastend debiteurenbeheer draagt ontegensprekelijk bij tot de gezondheid en de rendabiliteit van uw onderneming.

denil advocaten incasso

Denil Advocaten biedt u dergelijke ondersteuning aan en dit vanaf de eerste aanmaning tot desgevallend, ultiem, gedwongen uitvoering na vonnis. In tegenstelling tot andere dienstverleners (waaronder incassobureaus welke geen gerechtelijke procedures kunnen voeren) beschikken wij over een volledig arsenaal van mogelijkheden om uw wanbetalers aan te sporen en te dwingen om tot betaling van uw facturen over te gaan.

Uw debiteurenbeheer is bij ons dan ook in professionele handen met de hoogst mogelijke kans op recuperatie.

Wij helpen je graag verder
Contacteer ons

Efficiënt, gedreven en doordacht

Activiteiten